بهينه سازي سيستم کنترل و ادوات ابزار دقيقي تلمبه سانداين64B

شرح پروژه

در این پروژه سیستم کنترل به همراه تجهیزات ابزار دقیق یک دستگاه پمپ سانداین واحد نفت و گاز کارون به صورت کانونشنال و بر مبنای کنترلر CC-M ساخت کمپانی فوجی الکتریک طراحی و اجرا گردید. با توجه به قدرت پردازشی و تعداد ورودی و خروجیهای آنالوگ و دیجیتال این کنترلر، تمامی نیازهای کنترلی (آنالوگ و دیجیتال) پروژه توسط آن انجام گرفت

 • کارفرما :
  شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون
 • زمان انجام :
  1392
 • نوع پروژه :
  PC
 • محل انجام :
  اهواز
 • وضعیت :
  تحویل دائم