تامين ادوات ابزار دقيق (ترانسميتر، رکوردر، کنترلر، ...)

شرح پروژه

به دلیل فرسودگی و از رده تولید خارج بودن تجهیزات نئوماتیک سیستم کنترل و ابزار دقیق واحد 500 پتروشیمی آبادان، پروژه بازسازی آن تعریف و به این شرکت سپرده شد. فعالیت های صورت گرفته در پروژه به شرح زیر است :

طراحی و ساخت سیستم کنترل بر مبنای لوپ های مستقل بر اساس کنترلر و رکوردرهای فوجی الکتریک
تعویض ترانسمیترهای فشار و اختلاف فشار فوجی الکتریک
تعویض ترانسمیترهای دمای فوجی الکتریک
اجرای سیستم مانیتورینگ تحت وب

 • کارفرما :
  شرکت پتروشيمي آبادان
 • زمان انجام :
  1386
 • نوع پروژه :
  PC
 • محل انجام :
  آبادان
 • وضعیت :
  تحویل دائم