آنتي سرج کمپرسورها

شرح پروژه

یکی از مشکلات پایدارسازی کمپرسورهای تقویت فشار بحث سرج و کنترل آن می باشد که در این پروژه با بررسی نمودار کار کمپرسور و استفاده از کنترلرهای قابل برنامه ریزی فوجی الکتریک (CC-M) پیاده سازی و اجرا گردید.

 • کارفرما :
  شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران
 • زمان انجام :
  1391
 • نوع پروژه :
  EPC
 • محل انجام :
  گچساران
 • وضعیت :
  تحویل دائم